Grävarbete
15 december, 2021
Låsbytet drar i gång
6 mars, 2022

Tester på fjärrvärmenätet 1 februari

Den 1 februari utför Stockholm Exergi tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm.

Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00. Under denna tid begränsas värmeuttaget i fjärrvärmecentralen. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme vid en eventuell effektbristsituation.

Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.