Styrelsens månadsinformation december
13 december, 2015
Grannsamverkans information
5 mars, 2016

Styrelsens månadsinformation januari

Tycker du det är bra att vi har komposter? Gå med i kompostgruppen! Gillar du vår bytesbörs, eller behöver du p-plats? Klicka på rubriken och få mer information om de här sakerna!

Styrelsens månadsinformation januari

Tycker du det är bra att vi har komposter? Gå med i kompostgruppen! Gillar du vår bytesbörs, eller behöver du p-plats?

Januari 2016

Viktig info om Bytesbörsen/Bytesboden!

Bytebörsen återöppnades i början av november. Den är ett bra sätt att se ifall någon granne är intresserad av det du inte längre behöver, eller ta till vara något som en granne ratat. Men observera att om ingen har hämtat dina saker under 4-6 veckor är det du som ansvarar att ta sakerna därifrån och till lämpligt ställe. Är du inte beredd på den arbetsinsatsen ska du inte heller använda bytesbörsen för de saker du inte längre behöver.

Trapphusbelysningen

I vissa trapphus fungerar inte rörelsefunktionen som ska minska eller öka ljusstyrkan. Arbetet med att få detta att fungera pågår.

Frivilliga till kompostgruppen sökes!

Våra kompoststationer är populära och väl använda. Men de behöver också tas om hand och det görs av föreningens medlemmar själva. Kompostgruppen söker nu fler som kan engagera sig i våra komposter! Kontakta Mikael Hjälle i styrelsen på m_hjalle@yahoo.com.

Lediga p-platser i vår grannförening

Våra grannar i föreningen Norra Friheten meddelar att de har lediga platser för uthyrning till externa personer. De kostar 500 kr/månad. Om du är intresserad, kontakta styrelse@brfnorrafriheten.se.

Styrelsen

Medlemsinformation januari 2016