Styrelsens information September
20 september, 2020
Vattenavstängning tisdag den 3 november
30 oktober, 2020

Styrelsens information Oktober

Mobila miljöstationen

Den 20 oktober klockan 19.30–20.00 står den mobila miljö­station­en i korsningen Byälvsvägen/Ljusnevägen. Den tar emot ditt bärbara farliga avfall, exempelvis gammalt nagellack och färgburkar. Läs mer på stockholmvattenochavfall.se.

Avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 1 procent nästa år. Såväl föreningens goda ekonomi som läget under pandemin motiverar en så låg höjning.

Årsstämman närmar sig

Nu har styrelsen satt igång arbetet inför årsstämman som planeras till februari 2021. Ett av de viktigaste inslagen är medlemmarnas idéer, förslag och åsikter. Därför vill vi ha in motioner från er. De ska vara inlämnade senast den 1 januari 2021. Motionerna kan mejlas till info@brffriheten.se eller lämnas i föreningens brevlåda på Kolbäcksgränd 8A.

 

Nästa styrelsemöte är den 18 november.

Hälsningar styrelsen