Styrelsens information augusti
3 september, 2017
Grannsamverkans information
6 november, 2017

Styrelsens information oktober

FLUGOR VID BEHÅLLARE FÖR MATAVFALL
Det är besvärande med både flugor och obehaglig lukt vid matkomposten K30. Styrelsen arbetar med att komma tillrätta med problemen.

GROVKOMPOSTEN
Komposten bakom föreningslokalen är för grovt trädgårdsavfall och vissna balkongväxter. Grovkomposten kommer att tömmas i november.

PUBAFTON DEN 16 NOVEMBER
Föreningens uppskattade pubafton kommer i år att hållas i föreningslokalen torsdag den 16 november. Närmare information om programmet kommer.

CYKELRENSNING
De cyklar utomhus som fortfarande har kvar det gröna bandet kommer inom kort att forslas bort. Cykelägare som vill behålla sin cykel ombedes visa detta genom att själv ta bort det gröna bandet. Inom kort kommer cyklar i cykelförråden att märkas upp med grönt band för att föreningen ska veta vilka cyklar som fortfarande har ägare på Gränden.

FELANMÄLAN
Vid fel i allmänna utrymmen, så som tvättstugor, gör en felanmälan till Fastighetsägarna!
Epost: felanmalan@fastighetsagarna.se  Telefon 617 76 00, telefontid måndag–torsdag 07.00–16.00 och fredag 07.00-15.00.