Grannsamverkans information
6 november, 2017
Styrelsens information december
17 december, 2017

Styrelsens information november

Adventstid

På Storstockholms brandförsvars hemsida går det att läsa följande om levande ljus: 40 procent av alla bostadsbränder orsakade av levande ljus sker i december. Våra rekommendationer gäller förstås året runt men det kan vara bra att veta att december är en extra branddrabbad månad. Var vaksam och släck alla levande ljus när du lämnar ett rum utan uppsikt.

Elcykel

Föreningens elcykel går inte att använda eftersom batteriet är trasigt. Cykelgruppen arbetar med att finna en lösning.

Pubkväll

Torsdagen den 16 november  klockan 19 börjar höstens pubkväll i föreningslokalen. Under kvällen kommer vi få höra mer om arbetet med att renovera de liggande avloppsstammarna i källargångarna i de flesta låghusen. Styrelsen berättar om vad som har gjorts och kommer göras efter att låghusens ventilation inte blev godkänd vid den obligatoriska ventilationskontrollen.  Det kommer även finnas möjlighet att få praktisk information om hur stenmangeln fungerar. Detta på plats nere i tvättstugan och den som informerar är Ingalill Wallin. Observera att det är kontantbetalning som gäller under kvällen.