Kallelse till årsstämma
11 februari, 2019
Protokollet från stämman
31 mars, 2019

Styrelsens information mars

Balkongtvätt

Den 11 april kommer föreningen med hjälp av skylift tvätta utsidan av balkongerna som tillhör portarna 6-10 och 21-31. Detta görs för att tvätta bort de gröna alger som växer på utsidan av nämnda balkongerna.

Bytesbörsen

Föreningen söker någon eller några som vill göra en insats för bytesbörsen.  Visa ditt intresse till styrelsen genom e-post till info@brffriheten.se eller lägg ett brev i föreningens brevlåda. Innan den 14 april behöver styrelsen få in din intresseanmälning. Självklart går det att vara flera som delar på arbetet, skriv då de namn som vill sammarbeta i samma brev/mejl.

Föreningslokalen

Eftersom föreningslokalen har lämnats ostädad och inte använts de tider som den bokats har styrelsen beslutat att föreningslokalen hålls låst från och med den 1 april 2019. Alla medlemmar är självklart välkomna att boka och använda föreningslokalen men det blir på detta sätt lättare att veta vem som varit där och att den personen tar ansvar för lokalen.

Nyckel till föreningslokalen kvitteras ut mot en kontantdeposition på 500 kronor hos vicevärden. Bokningen sker som tidigare på kalendern i hallen till föreningslokalen och expeditionen. Observera att föreningen endast kan ta emot kontanter.

S-pipe

Styrelsen har beslutat att godkänna den förlängning som S-pipe efterfrågade. Deras kontraktstid är förlängd till 30 april 2019. Du som digitalt vill läsa de två informationsbrev som S-pipe har delat ut kan göra det under fliken Fastighet och felanmälan på föreningens hemsida.

Nya hyror för garage och p-plats

Till stämman 2017 kom det in en motion om att höja hyran för garage och parkeringsplatser av rättviseskäl då Stockholm stad införde parkeringsavgift i Bagarmossen. Stämman beslutade att styrelsen skulle utreda vilka kostnader föreningar har för parkeringsplatserna och garagen. Stämman beslutade också att styrelsen skulle se till att hyrorna låg i balans med de faktiska kostnaderna. Det arbetet är nu klart. Då hyran baseras på bland annat på storlek går det inte att presentera en hyra som gäller för alla garage och p-platser.

De medlemmar som hyr garage eller parkeringsplats kommer få ett brev med information och där finns uppgifter om den nya hyran.

Grillplats utanför port 26

Stämman 2019 beslutade att styrelsen skulle inhämta åsikter från fler medlemmar om grilloset från grillplatsen utanför port 26 är störande. Styrelsen önskar därför få in förslag på vart grillplatsen vid port 26 ska flyttas om den ska flyttas. Vi behöver även veta om du tycker att den ska vara kvar där den står i dag.

Har du åsikter och förslag kring de andra grillplatserna vill vi veta det också. Mejla till styrelsen på info@brffriheten.se eller lägg ett brev i föreningens brevlåda.

Obligatorisk ventilations kontroll (OVK)

Cirka 100 brev delades ut till de medlemmar som hade saker att åtgärda som uppmärksammades vid den senaste OVK i låghusen. I det brevet önskade styrelsen att du hörde av dig när du åtgärdat de uppmärksammade felen. Om du har åtgärdat felet men inte meddelat styrelsen, gör det. Har du inte åtgärdat felen har du fram till 15 april på dig.