Grannsamverkan december
9 januari, 2019
Informationsbrev till berörda medlemmar är utdelade av styrelsen
30 januari, 2019

Styrelsens information januari

Brandfarliga varor

Har du funderingar om du får förvara brandfarliga varor i lägenheten finns information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hemsida. Där finns informationsbladet: Brandfarliga varor i flerbostadshus.

Motioner till stämman

Fram till den 27 januari kan du lämna in motioner till stämman som hålls i Bagarmossens Folkets hus söndagen den 17 februari. Stämman börjar klockan 14:30 men dörrarna öppnas klockan 14:00. Du kan mejla din motion till styrelsen på mejladressen info@brffriheten.se eller lämna in den i brevinkastet som finns vid dörren till expeditionen.

Proposition till stämman

Styrelsens proposition kommer finnas tillgänglig utanför expeditionen senast den 27 januari 2019. Du kan även mejla till styrelsen på info@brffriheten.se och be att få propositionen mejlad till dig.

Snöröjning

Föreningen har anlitat en entreprenör som sköter snöröjningen på föreningens gångvägar och utanför portarna. Tänk på att underlätta för snöröjningen när du parkerar din cykel eller snowracer utanför porten. Snöröjning av trottoarer och gatan sköts av Stockholms Stad/Trafikkontoret

Vinterutrustning

Med vinterutrustning räknas bland annat pulkor, skidor och snowracer. Dessa ska inte förvaras i cykel- och barnvagnsrummen. Förvara dem istället på din balkong, förråd, lägenhet eller utanför porten och då på ett sätt som inte förhindrar snöröjningen.