Styrelsens information november
14 november, 2017
Grannsamverkans information
4 februari, 2018

Styrelsens information december

Avgiftshöjning från 1 januari 2018

Styrelsen har beslutat att höja avgiften till föreningen med 2 % från den 1 januari 2018. Detta med anledningen att föreningens kostnader har ökat under året.

Avklädda granar

När du har klätt av din gran lägger du den till vänster i den grovkompost som finns bakom K6-8.

Fyrverkerier

Det är inte tillåtet att skjuta fyrverkerier eller annan pyroteknik på Kolbäcksgränd, detta gäller givetvis även från balkongerna.

Rester från julklappar

Presentpapper och snöre sorteras som grovsopor. I grovsoprummet kan du även lägga hopvikta kartonger.

Tack

Så här i slutat av året vill styrelsen tacka alla medlemmar som sorterar rätt i grovsoprummet, tar bort de saker som andra medlemmar inte visat intresse för i Bytesbörsen samt inte kastar skräp eller fimpar på våra gräsmattor. Tack.

Årsstämma och motioner

Då Folkets hus i Bagarmossen renoveras kommer årets stämma hållas i Bagarmossen församlinssal den 19 februari klockan 19:00. Församlingslokalens entré ligger mellan restaurangen och biblioteket på Lagaplan 6, salen är en trappa upp. Om du behöver använda hiss så nås den från baksidan och bemannas av styrelsen från klockan 18.30, då börjar även registeringen för stämman.

Motioner ska vara inlämnade senast den 29 januari för att kunna behandlas på stämman. Du kan lämna dem i föreningens brevlåda vid trappan till föreningslokalen eller mejla till styrelsen på e-postadressen info@brffriheten.se