Styrelsens information November
26 november, 2020
Styrelsens information Januari
31 januari, 2021

Styrelsens information December

Avgiftshöjning

På grund av tekniska problem kom den planerade avgiftshöjningen inte med på årets första avier (januari–mars). Höjningen för dessa tre månader läggs därför till (jämnt fördelat) på avgifterna i april, maj och juni.

Fukt i lägenheten

Några har hört av sig om problem med kondens och fukt i fönstren. Detta kan bero på flera saker, och det är viktigt att den som upplever sådana här problem gör felanmälan till Fastighetsägarna. Gör det via mejl eller telefon – se nedan.

Stämman

Föreningens årsstämma planeras att genomföras den 17 februari. På grund av pandemin kommer stämman att genomföras helt eller delvis digitalt. När allt är klart kommer vi att gå ut med information till alla medlemmar.

Glöm inte att sista dagen för att skicka in motioner är 1 januari 2021.

Kom ihåg

…att göra felanmälan till Fastighetsägarna när du upptäcker problem eller fel i din lägenhet eller i exempelvis tvättstugan.

Mejl: felanmalan@fastighetsagarna.se

Telefon: 08 617 76 00

Läs mer i Värt att veta.

Nästa styrelsemöte är den 20 januari.

Hälsningar styrelsen

Om du vill ha kontakt med någon i styrelsen, se kontaktuppgifter i porten. Om du vill maila gör det på adress info@brffriheten.se – men observera att det kan gå några dagar innan du får svar där. Du kan även maila vicevärden på vicevard@brffriheten.se. Har du akuta problem, gör en felanmälan till felanmalan@fastighetsagarna.se eller ring dagtid vardagar, se telefonnummer i porten.