Grannsamverkan november
3 december, 2018
Stopp i avlopp berodde på tamponger och våtservetter
30 december, 2018

Styrelsens information december

Avloppsrör

Cirka 28 ton skräp tar Stockholmsvatten emot varje vecka tillsammans med avloppsvattnet. Det vi medlemmar spolar ner i toaletten tas hand om Stockholmsvatten efter att det har forsat igenom föreningens avloppsrör. För att förhindra stopp i föreningens- eller Stockholmsvattens avloppsrör ska endast kiss, bajs och toalettpapper spolas ner.

Barnvagnsrum

Efter den 6 januari 2019 kommer det göras plats i barnvagnsrummen genom att ta bort de föremål som inte används. För att visa att föremålen används, tar du bort den märkning som styrelsen fäst på föremålen.

Expeditionen stängd

Den 27 december är expeditionen stängd.

Fyrverkerier

Det är inte tillåtet att skjuta fyrverkerier eller annan pyroteknik på Kolbäcksgränd, detta gäller givetvis även från balkongerna.

Föreningslokalen

Styrelsen har fått tydliga indikationer att de regler som finns kring lånet av föreningslokalen inte följs. Respektera och följ reglerna som finns, då kan vi fortsätta med att boka lokalen via en almanacka och låta lokalen vara upplåst dygnet runt.

Motioner

Nästa årsstämma är den 17 februari i Bagarmossens Folkets Hus.  Motioner till stämman ska vara inlämnade senast den 27 januari 2019.

Rester från julen

Presentpapper och snöre sorteras som grovsopor. I grovsoprummet kan du även lägga hopvikta  kartonger. När du har klätt av din gran lägger du den till vänster i den grovkompost som finns bakom K6-8.

Trädgård

Två träd kommer att tas ner då det finns risk att de faller ner och skadar personer eller egendom. Det är en tall som står inne på gården vid K14-K16 samt en rönn vid K7.  Enligt föreningens policy kommer de att ersättas.

Värmeinformation

Temperaturen på det vatten som finns i elementen styrs i första hand av utetemperaturen, men justeras dessutom av:

  • Solvärmen. Mera solinstrålning ger lite lägre temperatur på elementen.
  • Ju mer det blåser desto högre temperatur på elementen.
  • SMHI-prognos. Ska det t.ex. blåsa mycket höjs elementtemperaturen lite i förtid.

Allt detta sker automatiskt utan att föreningen gör något. Däremot är det vi som har ställt in alla parametrar som behövs för att automatiken ska fungera. Vi har lagt in att målet ska vara minst 20 grader i lägenheterna, men inte så mycket mer. Om lägenheten har ytterväggar och flera fönster kan det uppstå kallras vid väggar och fönster.

På varje element finns en termostat som ska förhindra att det blir för varmt i lägenheten. Du kan t ex märka det när köksugnen stått på en längre tid. Det är varmt i rummet och elementen är svala alternativt kalla, då har termostaten gjort sitt jobb genom att stänga av tills rumstemperaturen sjunker.

Termostaterna kan stänga av oavsiktligt. Till exempel om du möblerar så att luftströmmen förbi termostaten hindras av ett skåp, soffa eller tjocka gardiner som hänger framför termostaten. Den kan då inte känna av rumstemperaturen utan stänger av eftersom elementet är uppvärmt.

Ventilationen påverkar också rumstemperaturen. Läs avsnittet ”Ventilation” i skriften Värt att veta.

När fastighetsskötaren får in en felanmälan om att det är kallt i en lägenhet, så mäter han alltid temperaturen mitt i rummet. Detta eftersom det är rumstemperaturen som ska vara minst 20 grader enligt de inställningar som är gjorda i föreningens värmesystem.