Avstängd sopbehållare K32
8 augusti, 2019
Styrelsens information september
27 september, 2019

Styrelsens information augusti

Tack

Tack till alla som har sett efter vårt område under sommaren. Styrelsen känner inte till att det har varit några inbrott på Gränden under dessa semesterveckor.

 

Synpunkter

Föreningen har avtal med bland annat teknisk förvaltare, vicevärd, trädgårdsmästare och fastighetsskötare som utför arbete åt oss här på Gränden. Vi vill påminna om att eventuella synpunkter på deras arbete ska kommuniceras till styrelsen på info@brffriheten.se och inte direkt till personen i fråga.

 

Försäkring

Om du inte har en hemförsäkring riskerar du att själv få betala kostsamma reparationer. Vi har en kollektiv bostadsrättstillägg i föreningen men det är endast ett komplement till din hemförsäkring så kontrollera så att du verkligen har en hemförsäkring.

 

Kompetens

Det finns så mycket kompetens i vårt område. Om du är extra kunnig eller har något särskilt intresseområde får du gärna vara med och påverka föreningens arbete här på Gränden. Ta kontakt med styrelsen via info@brffriheten.se för att bidra med råd utan att sitta med i styrelsen.