Styrelsens information mars
12 mars, 2018
Styrelsens information maj
6 maj, 2018

Styrelsens information april

Balkongjord

I slutet av april och en tid framåt finns jord att hämta i parken och vid K13. Har du balkonglådor ska de vara fästa så att de hänger på insidan av balkongen.

Ekonomimöte

Alla som är intresserade av att veta mer om hur föreningens ekonomi är uppbyggd är välkomna till föreningslokalen den 26 april mellan klockan 19:30 till 21:00.

Förskola

Stockholms stads arbete med den planerade förskolan fortsätter. Processen är i granskningsfasen och materialet finns att beskåda i Tekniska nämndhuset, Flemminggatan 4 fram till den 25 april 2018. Det finns även på bygg-och plantjänsten på Stockholms stads hemsida.

Mötesdatum

De fastställda styrelsedatumen finns på styrelsens kontaktsida på föreningens hemsida.

Trädgårdslördag

Välkommen den 19 maj på vårens trädgårdslördag. Vi samlas klockan tio i lekparken för att städa. Vi får njuta av grillad korv med bröd och dryck som belöning efter några timmars arbete.

Dataskyddsförordningen

25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft. Den förkortas GDPR (General Data Protection Regulation) Förordningen reglerar hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. En personuppgift är en uppgift som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan peka ut en unik person.

Följande personuppgifter använder styrelsen

Lista som innehåller medlemmarnas namn mailadress, mobilnummer och lägenhetsnummer. Listan finns i föreningens expeditionsdator. Enbart styrelsen har tillgång till listan, men hantverkare kan vid arbete få ta del av de uppgifter de behöver. Oftast löser sig insläpp i lägenheten genom att medlem lämnar nyckel i nyckelfacket vid föreningslokalen. Uppgifterna i listan raderas när medlemmen flyttar från Gränden.

Syfte: Att nå ut med information via mail. Att kunna nå medlemmarna om föreningen behöver komma in i lägenheten t ex för nödvändiga åtgärder t.ex. obligatorisk ventilationskontroll eller vid akut skada t.ex. vattenläcka.

Riksbyggens kundwebb innehåller en del som bara styrelseledamöter har inloggning till. Där finns en medlemsförteckning som innehåller namn, fysisk adress, från när personen blev medlem, andel i bostadsrätten. En lista över pågående andrahandsuthyrning, med bostadsrättshavare, andrahandshyresgäst, adress, lägenhetsnummer. En lista med utestående fordringar (sen betalning av månadsavgift) med namn förfallodag och belopp.

Syfte: Att stödja styrelsens arbete.

Lista över uthyrda garage, p-platser och förråd och kölista till garage, p-plats och förråd. Listan innehåller namn och lägenhetsnummer. Listan sköts av vicevärden och finns i föreningsdatorn. Styrelsen har också tillgång till listan. Uppgifter raderas när personen inte längre hyr garage, p-plats eller förråd eller inte vill stå kvar i kön.

Syfte: Att kunna kontakta den som har förråd/p-plats/ garage om det behövs för att komma in och åtgärda fel eller service av vatten och värme och liknande. Att kunna förmedla garage p-plats och förråd i köordning.

Kopia på genomförda överlåtelser och andrahandsuthyrningar samt pågående andrahandsuthyrningar i föreningen förvars i en pärm på expeditionen.

Syfte att kunna kontakta och inlemma nya medlemmar i föreningens verksamhet. Att kunna följa upp andrahandsuthyrningar- de som är pågående och de som avslutas i rätt tid. Kunna uppmärksamma och åtgärda olovlig uthyrning. För bedömning av rätt att hyra ut behövs uppgiften om tidigare uthyrningsperioder.

Styrelseprotokoll innehåller ibland personuppgifter, inte personnummer, men är inte offentliga. Bokningslistor till tvättstugor, föreningslokalen, övernattningsrummet. Här noteras namn och portnummer. Listorna i form av kalender finns vid tvättstugorna och i föreningslokalen, det vill säga  bakom låst dörr. De slängs när året är slut.