Protokollet från stämman
31 mars, 2019
Föreningens stadgar godkända av Bolagsverket
7 maj, 2019

Styrelsens information april

Arbetet med låghusens ventilation

Styrelsens arbete med att föreningens låghus ska bli godkända i den obligatoriska ventilationskontrollen fortsätter. De i styrelsen som ingår i den så kallade OVK-gruppen vill tacka alla som har gjort de föreslagna ändringarna. Ni som fortfarande har det arbetet framför er och har frågor/funderingar kan kontakta gruppen genom e-post adressen info@brffriheten.se. Om du har gjort ändringar men inte meddelat styrelsen, uppmanas du att göra det på nämnda e-postadress.

Under majmånad kommer det ske ett förarbete till höstens obligatoriska ventilationskontroll. De medlemmar som berörs av det arbetet kommer kontaktas enskilt.

Blomjord

Utanför K13 och K16 kommer det en tid finnas blomjord till balkongväxter. Har du balkonglådor ska de vara fästa så att de hänger på insidan av balkongräcket.

Grillplatser

Få medlemmar har hört av sig om grillplatsen vid port 26 är störande eller inte. Det var stämman som beslutade att styrelsen skulle inhämta åsikter om detta. Styrelsen har därför bestämt att det är möjligt fram till den 13 maj 2019 att komma in med åsikter om grillens placering vid port 26.

Mejla till styrelsen på info@brffriheten.se eller lägg ett brev i föreningens brevlåda.

Lekparken

Nätet över sandlådorna är inköpt för att försvåra/förhindra att katter och andra djur använder sandlådorna som sin toalett. Hjälp till genom att se till att nätet är pålagt när leken är slut.

Sommarjobb

Även i år kommer föreningen behöva hjälp av en eller två personer som ansvarar för vattningen av växter. Hör av dig till styrelsen om du vill veta mer vad det innebär och för att anmäla intresse.

S-pipe

Styrelsen har beslutat att godkänna den förlängning som S-pipe efterfrågade. Deras kontraktstid är förlängd till 15 maj 2019.

Stämmoprotokoll

Stämmoprotokollet är utlagt på föreningens hemsida. Om du vill ha ett eget exemplar, och inte har möjlighet att skriva ut det själv, kan du få hjälp med det under vicevärdens expeditionstid.

Trädgårdsdags

Välkommen den 12 maj till vårens trädgårdsdag. Vi samlas klockan tio i lekparken för att städa. Vi får njuta av grillad korv med bröd och dryck som belöning efter några timmars arbete.