Grannsamverkan oktober
8 november, 2018
Grannsamverkan december
1 december, 2018

Styrelse information november

Avgiftsbetalning

Avier för dina månadsavgifter får du kvartalsvis i förskott. Avgiften ska alltid betalas före månadsskiftet (förfallodagen är sista vardagen före respektive månads slut). Skulle du ha problem att betala avgiften i tid – hör omedelbart av dig till vår ekonomiska förvaltare – se kontaktuppgift på porttavlan.

Föreningslokalen

De hantverkare som arbetar på gården erbjuds att använda föreningslokalen som mötes- och lunchrum. De liksom vi andra som utnyttjar föreningslokalen ska städa efter oss.

Grannsamverkan mot brott

Föreningen har kontakt med och får information från polisen om brottssituationen i Stockholms söderort. Information från polisen läggs ut på föreningens hemsida.

Märkning

Styrelsen kommer märka upp barnvagnar, rollatorer, pulkor och kälkar som står i avsedda rum. Detta görs för att se vilka som används. Om ditt föremål är uppmärkt tar du bort märkningen för att visa att föremålet används. Om du inte använder föremålet önskar styrelsen att du ställer in föremålet i ditt förråd, så att det inte står och tar plats i de allmänna utrymmena. De föremål som har kvar märkningen efter ett tag kommer plockas bort. Efter några månader kommer föremålet skänkas bort eller kastas beroende på vilket skick de är i.

Stämma 17 februari 2019

För första gången, vad som är känt av nuvarande styrelsen, kommer årsstämman hållas på en söndag. Detta beror på att Folkets hus i Bagarmossen redan var bokat de datum som var tänkbara.  Mer information om årsstämman kommer i december.