Värt att veta från A till Ö

Värt att vetaför dig som bor på Kolbäcksgränd
Information och trivselregler.

Värt att veta 2021

Värt att veta uppdateras vid behov mellan tryckningarna här på föreningens hemsida. Ladda ned pdf:en för att läsa.

 

Välkommen till Kolbäcksgränd!

Föreningen har inte bara till uppgift att vårda och underhålla våra fastigheter och vår utemiljö på ett ekonomiskt sätt, utan vill också stärka gemenskapen och delaktigheten bland de boende. Ett bra sätt att lära känna föreningen och dess medlemmar är att engagera sig i styrelsens arbete eller i någon arbetsgrupp. Kontaktinformation finns i alla portar.

Allra först – så vi kan nå dig!

Styrelsen har under senare tid börjat använda digitala kontaktvägar allt mer. Ibland är det viktigt att snabbt kunna nå medlemmarna med information – då är e-post en oöverträffad kanal. För dem som är på resa eller under en period inte bor på Kolbäcksgränd är det kanske det enda sättet att få information om viktiga saker som händer här. Det kan handla om olika typer av arbeten i fastigheterna, såväl planerat underhåll som akuta insatser.

Meddela därför snarast både din epost-adress och ditt mobilnummer till styrelsen. Skicka uppgifterna till info@brffriheten.se och rubricera mejlet ”Till styrelsens epost-register”. Ange även ditt unika lägenhetsnummer, det vill säga det tresiffriga och inte det fyrsiffriga (det senare är Skatteverkets numrering och hjälper inte oss att veta i vilken lägenhet i föreningen du bor).