Trädgårdsgruppen

Vår trädgård och lekplats sköts av en entreprenör. Planeringen av arbetet görs till stor del av föreningens trädgårdsgrupp. Om du har synpunkter eller idéer beträffande trädgårdsskötseln,tala med trädgårdsgruppen. Det odlas även ätbara grödor i de två pallkragar som finns i lekplatsen, välkommen att smaka eller smaksätt din mat.

Foto Pål Öijas

Våra komposter

I nuläget finns två kompoststationer.

  • Stationen mellan K21 och K23 består av fyra komposter och två efterkomposter.
  • Stationen utanför höghuset består av tre komposter och en efterkompost.

Skötsel

Skötseln av komposterna görs av frivilliga och för en av stationerna är det organiserat i en grupp som regelbundet sköter om komposterna. När en kompost är full och processen är färdig anmäls detta av ansvarig för trädgårdsgruppen till fastighetsskötaren som tömmer kompostinnehållet till efterkomposten. Varje månad behöver en ur trädgårdsgruppen gå runt och öppna alla förslutna och fulla komposter, gräva runt och kolla om den har brunnit klart. Är den varm eller luktar illa är den inte klar. De som är klara att tömmas märks med en bit svart eltejp på framsidan av locket. Sedan felanmäls den komposten så att fastighetsskötaren vet om att det är dags att tömma den komposten. Efterkomposterna töms av trädgårdsmästaren kontinuerligt och på trädgårdsdagarna genom att lägga efterkompost på rabatter. Boende får också ta efterkompost till kolonilotter eller egna andra odlingar.

Kontaktperson

http://www.brffriheten.se/om-foreningen/tradgardsgruppen-2/