Regler för snickerilokalen

Lokalen är öppen 08-20 på vardagar och 10-17 övriga dagar. Den går inte att boka och öppnas med portnyckeln.

Då lokalen är belägen under några av våra lägenheter ska du vara mycket försiktig med använda bullrande maskiner.

Du får inte använda lösningsbaserade färger. Ingen målarfärg eller annat så kallat farligt avfall får spolas ner i avloppet.

Lokalen städas av den som använder den. Det har visat sig att ingen använder de små slattar av färg och annat material som ställs kvar i lokalen, så ta med dig dina rester när du är klar.

Lokalen är inget förvaringsutrymme. Blev du inte klar med ditt arbete tar du med det till din lägenhet alternativt förråd tills du ska arbeta med det igen. Om du lämnar kvar saker i lokalen ska de vara uppmärkta med datum, namn samt förklaring till varför det förvaras i lokalen.