Snickerilokal

I Kolbäcksgränd 36, källarplanet (med ingång från parksidan), finns en hobby/snickerilokal.Den kan du använda utan föregående bokning, men det gäller förstås att samsas med andra medlemmar. Din vanliga portnyckel öppnar dörren. Med anledning av lokalens läge, direkt under ett par av våra lägenheter, bör du vara mycket försiktig med att använda bullrande maskiner, särskilt på kvällen eftersom det då är störande för dem som bor ovanför lokalen. Öppettider är 08-20 vardagar, 10-17 lördag och helgdag. Undvik också att måla större ytor med lösningsbaserade färger. Snickerilokalen städas, liksom våra andra gemensamma lokaler, av den som använder dem.