Bytesbörsen

BytesbörsenI rummet bredvid expeditionen finns vår bytesbörs där man kan lämna saker som man inte har behov av. Det går också att hitta saker som man själv behöver.

Tänk på att det är du som ansvarar för de saker du lämnar till bytesbörsen. Om ingen har tagit hand om dina inlämnade saker efter fyra till sex veckor är det ditt ansvar att förflytta föremål till grovsoprummet.

  • Sakerna ska vara hela och rena
  • Inga kläder. Helst inga textilier alls.
  • Inga färgrester eller dylikt. (Brandfara)
  • Böcker endast på hyllorna närmast dörren.
  • Inga skrymmande saker, lämna ett meddelande på anslagstavlan om du vill sälja eller skänka något