Tester på fjärrvärmenätet 1 februari
25 januari, 2022
Låsbytet pågår
11 mars, 2022

Låsbytet drar i gång

Nu skall alla medlemmar ha fått sina nya nycklar.
I kommande vecka (10) börjar låssmeden, Bergs Lås, byta lås/cylindrar.
Arbetet beräknas pågå i tre veckor och utföras enligt följande ordning:
Hus A, Kolbäcksgränd 14
Hus B, Kolbäcksgränd 6–12
Hus C, Kolbäcksgränd 16–22
Hus D, Kolbäcksgränd 24–36
Hus E, Kolbäcksgränd 23–33
Hus F, Kolbäcksgränd 9–21
Hus G, Kolbäcksgränd 1–7
Exakt när resp hus är klart är svårt att bedöma i nuläget.
Behåll därför alla gamla nycklar tills vi meddelar att alla lås är bytta.
Eftersom arbetet omfattar så många lås och nycklar kan det hända att problem uppstår. Hör av er om ni skulle upptäcka att någon nyckel inte passar där den ska passa eller om ni har frågor.