Valberedning

Martin Nyblom (K28) sammankallande
Jenny Bergström (K22)