Styrelsen

Ordförande

Mikael Hjälle (K7) 073-364 16 30

Vice ordförande

Ronny Wallin (K20) 073-661 01 48

Sekreterare

Malin Hökby (K29) 070-849 46 63

Ledamöter

Pål Øiaas (K22) 070 – 731 47 19
Wilhelm Hansson (K1) 073 – 528 02 15
Lina Berglund (K18) 070 – 361 59 36

Ledamot, Riksbyggen

David Isaksson 0771 – 860 860

Suppleanter

Isabella Unger (K19) 070-213 80 41
Sabina Fabrizi (K36) 070-860 64 02
Moa Ekman (K31) 073-912 37 60
Kristin Beecken (K17) 076-818 85 63
Erik Oldén (K14) 073-063 82 32
Jörgen Retsloff (K7) 070-643 84 09

Suppleant, Riksbyggen

Jacob Fitger

Kontaktvägar till styrelsen

Kontakta styrelsen för t ex förslag eller synpunkter på hur föreningen sköts eller kan utvecklas. Du når oss genom brev via det brevinkast som finns till vänster om expeditionsdörren eller genom e-post på följande adress info@brffriheten.se

Kommande styrelsemöten

2021-06-16