Styrelsen

Ordförande

Mikael Hjälle (K7) 073 – 364 16 30

Vice ordförande

Ronny Wallin (K20) 073 – 661 01 48

Sekreterare

Malin Hökby (K29) 070 – 849 46 63

Ledamöter

Pål Øiaas (K22) 070 – 731 47 19
Wilhelm Hansson (K1) 073 – 528 02 15
Lina Berglund (K18) 070 – 361 59 36

Ledamot, Riksbyggen

David Isaksson 0771 – 860 860

Suppleanter

Hilkka-Riitta Kovanen (K26) 070 – 359 00 94
Isabella Unger (K19) 070 – 213 80 41
Moa Ekman (K31) 073 – 912 37 60
Han Lin Yap (K5) 076 -219 80 02
Erik Oldén (K14) 073 – 063 82 32
Jannike Vågesson (K33) 070 – 745 38 26

Suppleant, Riksbyggen

Freja Ström 08 602 36 85

Kontaktvägar till styrelsen

Kontakta styrelsen för t ex förslag eller synpunkter på hur föreningen sköts eller kan utvecklas. Du når oss genom brev via det brevinkast som finns till vänster om expeditionsdörren eller genom e-post på följande adress info@brffriheten.se

Kommande styrelsemöten

2020-09-16

2020-10-14

2020-11-11

2020-12-16