Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

 
Ordförande

Mikael Hjälle
073 364 16 30
 
Vice ordförande,
sekreterare
Wilhelm André
073 528 02 15
 
 
Ledamot
Kristin Beecken
076 818 85 63
 
 
Ledamot 
Karin Edholm

 
   
Ledamot
Ronny Wallin
073 661 01 48
 
 
Ledamot
Sven Öhnander


 
Ledamot
Pål RR Øiaas
070 731 47 19
 
Suppleant
Charlotte Arfwidson
070 329 21 26
 
 
Suppleant
Carina Holmberg

 
 
Suppleant
Mats Lindeberg
 
 
Suppleant
Isidor Nygren

 
   
Suppleant
Jörgen Retsloff
070 643 84 09