Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

 
Ordförande

Mikael Hjälle
073 364 16 30
 
Ledamot, vice ordförande
Wilhelm André
073 528 02 15
 
 
Ledamot, sekreterare
Malin Hökby
070 849 46 63
 
Ledamot 
Lina Berglund
070 361 59 36
 
   
Ledamot
Ronny Wallin
073 661 01 48
 
Ledamot
Pål RR Øiaas
070 731 47 19
 
   
Suppleant
Jörgen Retsloff
070 643 84 09
 
Suppleant
Kristin Beecken
076 818 85 63
 
 
Suppleant
Erik Oldén
073 063 82 32
 
Suppleant
Anna Jarl
 
 
Suppleant
Charlotte Arfwidson
070 329 21 26
 
Suppleant
Tore Bergström
070 329 21 26