Fastighetsskötsel och felanmälan

Fastighetsskötseln utförs av Fastighetsägarna Stockholm AB. Ordinarie fastighetsskötare är Thomas Andersson. Tänk på att det är du själv som ansvarar för de flesta åtgärder som behöver göras i din lägenhet.

FASTIGHET
E-post:  (skicka gärna kopia till .)

Telefon: 08 617 76 00
(Måndag–torsdag kl. 7–16, samt fredag kl. 7–15)

AKUTA ÄRENDEN
Vid akuta ärenden, utanför normal arbetstid och som kräver omedelbar åtgärd, kontakta först någon i styrelsen och sedan Jourmontör.
Telefon: 08 657 64 65

STRÖMAVBROTT
Kontakta i första hand någon i styrelsen – oftast kan vi åtgärda problemet. 

HISSFEL
Kontakta i första hand Fastighetsägarna. Vid akut behov av hjälp ring Otis Hiss AB.
Telefon: 0200 21 21 11
I hissen finns en larmtelefon med direktkoppling till hissjour.