Expedition – vicevärd

LekplatsenExpeditionen finns på Kolbäcksgränd 8A (samma ingång som föreningslokalen). Vår vicevärd, Thomas Adermark, har expeditionstid torsdagar kl. 19–20. Tfn 08-39 61 25.

Meddelande till vicevärden och styrelsen kan läggas i brevlådan vid ingången till expeditionen.

Du kan också skicka e-post till vicevärden på vicevard@brffriheten.se. OBS att detta ej är för felanmälan!

I vicevärdens uppgifter ingår att hålla i kön till parkeringsplatser, garage och extra förråd. Han håller också i nycklar till de som vill hyra  av övernattningsrummet och föreningslokalen. Behöver du en extra portnyckel köper du den via vicevärden. Han kan också ge svar på olika praktiska frågor om Kolbäcksgränd.

Läs mer om hur du gör en felanmälan

Vill du nå styrelsen för t ex förslag eller synpunkter på hur föreningen sköts eller kan utvecklas, maila istället info@brffriheten.se eller kontakt någon i styrelsen direkt. Kontaktuppgifter hittar du här eller på anslagstavlan i porten.

Kontaktuppgifter till styrelsen