Styrelsens information september
10 september, 2016
Styrelsens information oktober
9 oktober, 2016

Grannsamverkans information

Sammanfattning inbrott Globens lokalpolisområde augusti

31 anmälningar har inkommit. Varav 19 är fullbordade inbrott i villa/radhus, 4 är försök till inbrott i villa/radhus och 8 är fullbordade inbrott i lägenhet. Antalet fullbordade inbrott i villa ligger på en betydligt högre nivå än antalet anmälda inbrott i lägenhet. En anledning till detta är sannolikt att många varit bortresta under augustimånad. En annan orsak kan vara att grönskande villaträdgårdar ger ett visst skydd då gärningspersonen bryter upp en altandörr eller krossar ett fönster.

När?

10 stycken inbrott eller försök till inbrott har skett under dagtid. 2 stycken inbrott har skett under kvällstid. 2 stycken inbrott har skett under nattetid och 17 stycken under okänd tidpunkt då bostaden varit obevakad under ett eller flera dygn.

Hur?

Vid minst 5 anmälda inbrott i villa så har gärningspersonen tagit sig in via ett källarfönster. Det är inte ovanligt att källarfönster är lite eftersatta gällande inbrottsskydd. Ett tips är att skruva fast fönster som man inte använder eller installera ordentliga fönsterlås så att det inte bara är att haka av eller krossa fönsterrutan och därefter öppna det. Det finns även anmälningar som visar på att gärningspersonen lyft ut hela fönsterkassetter. Ett återkommande modus är också att gärningspersonen brutit upp en eller krossat ett fönster på altandörren. Altaner ligger ofta något mer skyddade och gärningspersonen kan därmed arbeta ostört. Försök att stärka upp inbrottsskyddet genom bra lås på dörr och fönster. Vid några inbrott så har gärningspersonen tagit sig in nattetid genom en altan/balkongdörr eller ett fönster som stått öppet för vädring.

Gällande inbrotten i flerfamiljshus/lägenhet så är det inget modus/tillvägagångssätt som utmärker sig. Gärningspersonen har vid ett inbrott brutit upp ytterdörren, vid något inbrott så har gärningspersonen tagit sig in genom ett fönster som stått öppet för vädring. Det finns även anmälningar där gärningspersonen tagit sig upp på balkongen och därefter gått in genom balkongdörren som stått på glänt eller genom att bryta upp/krossa ett fönster.

Vid ett inbrott så har målsäganden blivit bestulen på sin plånbok och nycklar vid ett tidigare tillfälle. Målsäganden reagerar sedan på att en okänd person försöker låsa upp ytterdörren. Som tur är har målsäganden bytt ut låsen. Målsäganden hinner inte uppfatta signalement på personen som lämnar trapphuset.

Det tar inte lång tid för tjuvarna att genomföra ett inbrott. De gånger som polisen lyckas gripa någon så beror det nästan uteslutande på att vittnen larmar polis eller att bostaden är utrustat med kameralarm kopplat till ett larmbolag.

Det går aldrig att helt skydda sig från inbrott men det går att försvåra för tjuven att ta sig in. Ibland kan det räcka med att man låser bägge lås om sjutillhållarlås finns.

Vi har alla olika förutsättningar men alla kan vara observanta och reagera på personer med avvikande beteenden som rör sig i vårt närområde. Ibland räcker det med att säga hej för att skrämma iväg en tjuv.

Grannsamverkan juli

Grannsamverkan augusti