Styrelsens information Januari
31 januari, 2021
Styrelsens information Februari
1 mars, 2021

Frågor och svar kring stämman 2021

Det har kommit in två frågor om motion 8. Den första gäller hur rösterna mellan de olika alternativen kommer att räknas, den andra gäller vad de olika alternativen innebär.

Gällande den första frågan:
Bägge svarsalternativen att bifalla är egentligen samma svar, det vill säga att bifalla. Dessa räknas därför ihop och viktas mot att avslå motionen. Om de två bifalls-alternativen vinner så kommer det bifalls-
alternativ med flest röster att vinna.

Exempel:
Bifalla styrelsen 25 röster
Bifalla motionen 26 röster
Avslå motionen 50 röster

I exemplet ovan vill en majoritet (51 mot 50) byta ut nuvarande skylt. Det kommer att räknas som att det slår alternativ 3, att avslå motionen. Sedan räknar vi vilket av de bifallande alternativen som har fått flest röster, och då vinner alternativ 2, att bifalla motionen.

Gällande den andra frågan:

  • Om alternativet att bifalla styrelsens förslag vinner kommer styrelsen att beställa en ny skylt i enlighet med vårt yttrande.
  • Om alternativet att bifalla motionen vinner kommer skylten i lekparken att bytas ut mot en ny skylt i enlighet med motionen.
  • Om alternativet att avslå motionen vinner kommer nuvarande skylt att sitta kvar.