Att bo i bostadsrätt

I dagligt tal säger man oftast att man "köper en lägenhet", men det man egentligen köper är en andel i bostadsrättsföreningen och därmed blir man delägare i allt föreningen äger, exempelvis husen och utrustningen i tvättstugor och andra gemensamma utrymmen. Med ägarskapet medföljer rätten att bo i en viss lägenhet, och det kallas bostadsrätt.

I vårt fall betyder detta att du som medlem i bostadsrättsföreningen Friheten äger 2–4 procent av föreningens hus och egendom. Exakt hur mycket beräknas utifrån storleken på din lägenhet och var i fastigheten lägenheten ligger. Ägandet kan liknas vid en aktie, där en person äger en liten del  av ett företag. 

PRINCIPER

  • Som medlem/delägare betalar du endast föreningens kostnader för drift och underhåll. Detta kallas årsavgift (betalas per månad). Det du betalar är alltså inte någon hyra.
  • Varje medlem bestämmer i princip själv över sin bostads inredning och utrustning 
  • Som medlem ansvarar du själv för underhållet av din lägenhet
  • Medlemmarna tillsätter sin styrelse och stora beslut fattas av medlemmarna på föreningsstämman (en gång per år)
  • Medlemmarna kan fritt sälja sin bostadsrätt

ATT VARA DELÄGARE
Eftersom du är delägare i en fastighet ska du se på dig själv som fastighetsägare. Du ska vara med och betala för underhåll, reparationer och moderniseringar. Det kan på sikt vara en bra investering – ökar värdet kan du sälja din bostadsrätt till ett högre pris än du betalat. Genom aktsamhet och omvårdnad kan du minska underhållskostnaden. 

VAD GÖR STYRELSEN?
Vid den årsvisa föreningsstämman utser medlemmarna en styrelsen som får i uppdrag att leda föreningens arbete och ansvar för förvaltningen. Förvaltning omfattar både små och stora arbetsuppgifter som administration och teknisk förvaltning. Till större uppdrag och uppgifter hyr vi in professionella yrkespersoner. Många andra uppgifter tar styrelseledamöterna hand om själva. 

Det är styrelsen som bestämmer hur hög årsavgiften ska vara. Avgiften ska täcka löpande kostnader men också möjliggöra avsättning till yttre underhåll. Avgiften blir aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för föreningens skötsel.

VARFÖR SKA MAN GÅ PÅ STÄMMAN?
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska föreningens verksamhet. Du kan utöva ditt demokratiska inflytande genom att komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som du anser vara felaktigt. Det är alltså medlemmarna som bestämmer över fastigheterna och hur föreningens ekonomi och underhåll ska skötas. Ju större engagemang de boende visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.