Styrelsens månadsinformation oktober
6 oktober, 2015
Styrelsens månadsinformation december
13 december, 2015

Styrelsens månadsinformation november

Det blir en höjning av avgifterna (hyrorna) på 2 procent från årsskiftet, och detta gäller även garage och p-platser. Läs mer genom att klicka på rubriken.

Styrelsens månadsinformation november

November 2015

Avgiftshöjning från 1/1 2016

Styrelsen beslöt vid sitt senaste möte att höja månadsavgifterna med 2 procent från årsskiftet. En hel del stora reparations- och underhållsbehov de kommande åren i våra nu ganska gamla hus är bakgrunden till beslutet.

OBS – ställ inte saker i källargångarna!

Tyvärr fortsätter många att ställa saker i källargångarna. På grund av brandsäkerhets­regler är detta inte tillåtet. Det som inte får plats i lägenheter eller förråd kan förslagsvis säljas eller köras till återvinningscentralen.

Störande buller i snickerilokalen

Den som använder vår gemensamma snickerilokal ombeds vänligen men bestämt att följa reglerna när det gäller tider och buller. Visa hänsyn till de närmast boende!

Buller från föreningslokalen

Samma sak gäller användningen av föreningslokalen. Den är mycket populär, och det är roligt att den används. Men tänk på dem som bor ovanför och begränsa spring, ommöbleringar och höga ljud så mycket som möjligt. Respektera de regler och tider för användning som finns anslagna.