Styrelsens information juni
16 juni, 2016
Grannsamverkans information
10 september, 2016

Styrelsens information september

Styrelsens information september

Mobila miljöbilen

Stockholms stads mobila miljöbil finns vid återvinningsstationen på Ljusnevägen den 4 oktober mellan klockan 19-19:45.

Påminnelse om föreningslokalen

Lokalen är inte ett uppehållsrum för grändens barn och ungdomar. Personer under 18 år får inte vara där utan sällskap av ansvarig vuxen. Om du känner dig osäker vad som gäller angående föreningslokalen finns reglerna på föreningens hemsida men även i skriften Värt och veta.

Skadegörelse

Källardörrarna i portarna 29 och 31 har varit utsatt för skadegörelse. Tänk på att stänga portdörrarna så att du inte underlättar för den som vill stjäla från andra.

Sopor

Tänk på att du försluter papperspåsen med matavfall väl innan du lägger ner den i behållaren. För att minimera att påsen väter igenom kan du lägga tidning- eller oblekt hushållspapper i botten.

Se även till att den ramlar ner och inte blir liggande på luckan. Detta för att förhindra dålig lukt vid behållaren. Detta gäller även vid de ”vanliga” sopbehållarna.

Fastighetsskötaren har märkt en ökning av hushållssopor i de papperskorgar vi har på gränden. Se till att dina sopor hamnar på rätt ställe.

Spolning av stammar

Med start vecka 40 kommer avloppsstammarna från lägenheterna spolas. Styrelsen har tagit det beslutet då det kan öka livslängden på stammarna samt att mindre läckage kan upptäckas innan det blir en vattenskada.

Företaget som genomför spolningen kommer informera 14 dagar innan deras arbete börjar, dels om vad som kommer ske men även vad du förväntas göra innan stamspolningen. Som vanligt är det möjligt att lämna in nyckeln i nyckelinkastet som är till vänster om dörren in till vicevärdens expedition och föreningslokalen. Informationen kommer sättas upp i portarna samt lämnas i brevlådorna när det är dags.

Tvättstugorna

För att förhindra att dålig lukt uppkommer i tvättmaskinerna ska front-och tvättmedelsluckorna lämnas öppna när maskinerna inte används.

Mögel i tvättmedelsfacken förhindras genom att alla tar bort eventuella tvättmedelsrester samt städar ur tvättmedelsfacken.