Styrelsens information oktober
10 november, 2019
Avgiftshöjning
10 november, 2019

Styrelsens information november

Avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning på 2% från och med årsskiftet. Föreningens kostnader ökar och styrelsen har då beslutat att höja avgiften.

Motioner till stämman

Motioner ska lämnas in senast 1 januari. De skickas till e-postadressen info@brffriheten.se eller läggs i föreningens brevlåda.

Snöröjning

Snöröjning av trottoarer och gatan på Gränden är inte föreningens ansvar. Det sköts av Stockholms Stad/Trafikkontoret. Gångvägarna sköts av föreningens entreprenör. Underlätta för båda genom att parkera enligt gällande parkeringsbestämmelser och ställ undan din cykel om du inte ska använda den i vinter.

Utomhusbelysning

Styrelsen har sett över  trädgårdsbelysningen. Delar av den nuvarande kommer kompletteras eller bytas ut.