Grannsamverkans information
12 mars, 2018
Styrelsens information april
13 april, 2018

Styrelsens information mars

Nya styrelsen

Nya styrelsen har haft konstituerande möte och fördelat arbetsuppgifter sinsemellan.

Tvättstugerenovering

Tvättstuga i K12 stängd tills vidare i väntan på återställande efter avloppsarbetet.

Tvättstuga i K33 fungerar mars ut – som det ser ut just nu. Vidare information kommer.

Mobilantenn på höghuset

Telenor förbättrar sin täckning och kommer att under våren sätta upp en antenn på taket till höghuset K14. Detta innebär en hyresinkomst för föreningen.

Miljöbilen

Finns vid korsningen Byälvsvägen/Ljusnevägen tisdag den 3 april. Den mobila miljöstationen tar emot ditt bärbara farliga avfall såsom överbliven färg, sprayburkar, nagellack etc. Du kan även lämna elavfall upp till en mikrovågsugns storlek.

Snöröjning

Snöröjning av trottoarer och gatan på Gränden är inte föreningens ansvar. Det sköts av Stockholms Stad/Trafikkontoret. Gångvägarna sköts av föreningens entreprenör.