Styrelsens information januari
25 januari, 2017
Styrelsens information apriil
2 april, 2017

Styrelsens information mars

Kompoststationen K22 stängd

På grund av misskötsel är kompoststationen vid K22 stängd. Ni som vill kompostera ert matavfall samt tar ansvar att det görs på rätt sätt är välkomna att använda de andra två stationerna som finns på gränden.

Mobila miljöbilen på besök i Bagarmossen

Den 4 april kommer Stockholms stads mobila miljöbil till Byälvsvägen/Ljusnevägen mellan klockan 19-19:45.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Styrelsen påminner om vad som gäller vid förvaring av brandfarliga varor genom att bifoga MSB informationsblad: Brand farliga varor i flerbostadhus. Du finner mer om detta på MSBs hemsida och i publikationen Brandsäkerhet i flerbostadshus. 

 

Rostiga radiatorer

Föreningens fastighetsskötare har uppmärksammat rostangrepp på en radiator (element) Om du har rostangrepp på ett eller flera element anmäl det till fastighetsskötaren/Fastighetsägarna via mejl eller telefon.

 

Årsstämman

Efter stämman och det första konstituerade styrelsemötet utsågs ansvariga för två arbetsgrupper. En grupp ska titta på stadgefrågan och den andra angående solceller.

Välkommen du som vill vara med i en eller båda grupperna. Du anmäler ditt intresse till vicevärden alternativt via mejl till info@brffriheten.se.