Styrelsen information maj
24 maj, 2016
Styrelsens information september
10 september, 2016

Styrelsens information juni

Styrelsens information juni

Ger många svar

I skriften Värt att veta finns svaret på de flesta frågor som uppkommer bland medlemmarna. Ta för vana att titta där innan du kontaktar styrelsen eller vicevärden.

Inbrottsstatistik

Lokalpolisområde Globen har nyligen skickat ut statistik från inbrott i området. Du som har anmält din e-post adress får deras anslag utskickat. Det sitter även uppsatt utanför föreningslokalen samt finns tillgängligt på föreningens hemsida.

Semesterstängt

Två torsdagar har expeditionen stängt i sommar. Det är torsdagarna i veckorna 30 och 31, det vill säga 28 juli och 4 augusti.

Stäng portdörrarna

Håll porten stängd även om det är varmt, katter och fåglar tar sig annars gärna in.

Vattningshjälp

Föreningen har en medlem som mot betalning vattnar grändens växter under vissa av årets månader. Vi söker ännu en som kan bidra med hjälpen om torkan och värmen kvarstår. Hör av dig till vicevärden om du är intresserad eller har frågor.

Ingen ändring av stadgan för brf friheten

Den stadgeändring som beslutades av årstämmorna 2015 och 2016 har inte godkänts av Riksbyggen, vilket är ett villkor för att stadgan ska gälla. Orsaken är att vår stadga inte följer Riksbyggen senaste normalstadga i sin helhet.

Föreningens nuvarande stadga godkändes av Riksbyggen 2004. Den ändring som våra två stämmor beslutade innebar ett tillägg i två paragrafer. Texten i dessa tillägg följde texten i Riksbyggens normalstadga. Styrelsen utgick därför från att förändringen skulle godkännas av Riksbyggen. I styrelsen ingår en representant från Riksbyggen och denne har ställt sig bakom styrelsens förslag utan att yttra några tveksamheter.

Föreningen nu gällande stadga tillkom efter ett omfattade arbeta av en arbetsgrupp inom föreningen. Styrelsen såg inte skäl att byta ut de i sin helhet och föreslog därför endast tillägg i två paragrafen.

Styrelsen beklagar starkt att två stämmor på detta sätt har åsidosatts. För närvarande gäller alltså fortfarande stadgarna från 2004 i sin ursprungliga form.

 

Glad sommar önskar styrelsen