Styrelse information december
9 december, 2016
Styrelsens information mars
14 mars, 2017

Styrelsens information januari

Styrelsen information januari

OVK  (Obligatorisk ventilationskontroll)

Det föll dessvärre bort i informationslapparna – men det går naturligtvis även nu att lämna märkta nycklar i nyckelinkastet till vänster om ytterdörren till föreningslokalen.

Rökluckor

Firma Brand & Industriskydd kommer att byta ut trasiga rökluckor i K11, K19, K34 och K14. Arbetet påbörjas 12 januari.

Solcellsutredning

På vår hemsida www.brffriheten.se  under ”Dokument” kan du läsa det senaste från arbetsgruppens utredning om solel på Gränden.

Årstämman

Hålls i Folkets Hus den 21 februari 2017 kl 19.00, insläpp börjar kl 18.30. Notera datumet redan nu i din kalender. Alla medlemmar är välkomna.

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 januari 2017. Lämnas via e-post info@brffriheten.se  eller i expeditionens brevlåda.

Informationen ”Så här går det till på stämman” kommer att finnas att hämta på bänken utanför expeditionen. Årsredovisningen delas ut till varje hushåll.

För dig som medlem i Friheten är årsstämman ett bra tillfälle att informera dig om vad som har hänt i föreningen under förra året och vad som kommer att hända framöver. Du har också möjlighet att via en motion framföra din idé, som du tycker att övriga medlemmar i föreningen kan ha intresse av. När årsstämman är avslutad ges även tid för övriga frågor.