Styrelsens information maj
11 maj, 2017
Styrelsens information oktober
30 oktober, 2017

Styrelsens information augusti

Bokning av tvättstugor
Respektera de regler som finns vid bokning av tvättstugorna. De finns i skriften ”Värt att veta” men även vid de bokningslistor som finns i entrén till tvättstugorna.

Bytesbörsen
Du som ställer in föremål i bytesbörsen är också ansvarig för att ta dem därifrån om ingen har velat ha det du ställde dit.  Det är hög tid att kontrollera om det du ställde in under våren eller sommaren är kvar. Är det kvar är det du som förflyttar det till grovsoprummet.

Cykelinventering
De cyklar, barnvagnar och andra föremål som står utanför portarna, i cykelställ och i avsedda rum i källarplanen kommer märkas upp för att se ifall de används eller inte. När din cykel eller annat föremål blivit uppmärkt tar du bort märkningen för att visa att föremålet används och har en ägare.

Lekparksinvigning
Den 30 september inviger vi inte bara lekparken utan planterar även lökar, bär in trädgårdsmöbler samt äter grillad korv. Samling i lekparken vid klockan 10:00 och arbetet beräknas pågå till 13-tiden och därefter är det invigning och korvgrillning.

Mobila miljöbilen
Stockholms stads mobila miljöbil finns vid återvinningsstationen på Ljusnevägen den 3 oktober mellan klockan 19-19:45.

Renoveringar
Renoveringen av låghusens liggande stammar som omnämndes på en tidigare portlapp kommer inte påbörjas i höst utan i början av 2018. I styrelsen har Mikael och Towe huvudansvar för detta.

Renoveringen av de rökluckor som finns högst upp i varje port har påbörjats. I styrelsen har Pål och Ronny huvudansvar för detta arbete.