Grannsamverkan juni
9 juli, 2018
Styrelsens information oktober
9 oktober, 2018

Styrelsens information augusti

Djur

På Kolbäcksgränd, både på gatan, trottoar, gräsmattor och asfalterade ytor, ska hundar vara kopplade.  Föreningen har köpt in nät för att förhindra att katter och andra djur använder sandlådan som toalett.

Inga djur är välkomna i föreningens allmänna utrymmen.

Renovering av avloppstammar

I början av året påbörjades renoveringen av de liggande avloppstammarna. Innan sommaren var det husen K6-12 och K16-22 som renoverades. Nu har man fortsatt till K33-23 för att sedan renovera K21-K9 och K7-1. Höghuset och K28-36 berörs inte av denna renovering som beräknas vara klar i februari 2019.

Det finns inget fastställt datum när tvättstugan i K33 öppnas. När det sker kommer det ut via mejl till de som finns med i föreningens e-post register samt att bokningslistor är uppsatta och plasten runt maskinerna är borttaget.

De liggande avloppstammarna finns ingjutna i källargolven. Avloppen tar emot och forslar bort det som spolas ner i badrum-och köksavloppen. Under renoveringen sätts det upp tillfälliga avloppsrör i källargångarna.

I styrelsen är det Towe Hägg och Mikael Hjälle som är kontaktpersoner mot projektledare samt företag. Företaget ansvarar för att informera de medlemmar som berörs genom att man behöver ha tillgång till förråd eller garage. Detta eftersom företaget är de som bäst kan förklara hur deras arbete påverkar dig.

Företaget kommer även renovera de fåtal stående stammar som inte gjordes vid tidigare renovering. Dessa stammar finns i de hus där företaget ska eller har renoverat de liggande stammarna. Lägenheterna är gavellägenheter som har en separat toalett. Ni som berörs av detta arbete kommer få mer information av företagets gruppledare.

Trädgårdssöndag

Den 14 oktober är det dags att hösta in Gränden. Mer information kommer att komma.