Regler för föreningslokalen

Vem får boka och använda föreningslokalen?

Enbart medlemmar i brf Friheten får boka lokalen, dvs inte andrahandshyregäster. Barn under 18 år får inte vara i lokalen utan sällskap av ansvarig vuxen. Lokalen används för medlemmarnas egna arrangemang och fester.

Ansvar

Medlem som bokat lokalen är ansvarig för städning, återställande av möbler, att alla dörrar och fönster är ordentligt stängda, och ansvarig för skador eller andra problem som kan uppstå.

Hur får man boka?

 • Endast en bokning i taget. Ny bokning får göras när den föregående har utnyttjats.
 • Undantag: Lokalen får bokas för städning längst till kl 12.00 dagen efter en fest. Fler än en bokning får göras samtidigt om det gäller vardag, måndag-torsdag kl 9-16.
 • Om någon bokar flera tider, som inte faller under dessa undantagsregler, gäller bara den första bokningen.
 • Bokning kan göras max tre månader i förväg
 • Bokning görs genom att skriva namn, portnummer och telefonnummer på listan. Om någon uppgift saknas är bokningen ogiltig. Skriv med blyerts, det är enklare om det blir förändringar.
 • Lokalen är låst och nyckel hämtas ut mot en kontantdeposition på 500 kronor under vicevärdens expeditionstid på torsdagar mellan klockan 19.00-20.00.

Tid som lokalen får användas

Alla gäster ska ha lämnat lokalen kl 22. Lokalen får disponeras till kl 23 för städning och disk, under förutsättning att ingen musik spelas och att det i övrigt är tyst.

Övriga regler för lokalen

 • Rökning är inte tillåten
 • Håll nere ljudnivån, så att de som bor intill inte blir störda! Det är lyhört.
 • Möblerna får inte användas utanför lokalen
 • Pingisbordet får endast användas i det stora rummet närmast köket – bollarna ger märken på fondtapeten.
 • Om något är trasigt eller behöver fyllas på – meddela vicevärden!
 • Meddela vicevärden om du själv har råkat ha sönder något eller orsakat någon skada!

Innan du lämnar lokalen

 • Ställ tillbaka möblerna på sina ursprungliga platser!
 • Diska och ställ köksutrustningen på plats enligt märkning! Töm diskmaskinen!
 • Städa alla rum. Städa även vid kortare tids användning av lokalen!
 • Ta med sopor