Dokument

Här finns mäklarbrevet som är en sammanställning av den senaste tiden frågor från olika mäklare. Här finns även stadgar, tomträttsavtal, solcellsutredning och andra dokument.

Fler dokument finner du i dokumentarkivet som är upp delat på följande kategorier; polisens grannsamverkans information, portlappar, stämmoprotokoll och årsredovisningar.

Mäklarbrev

Mäklarbrev
I dokumentet har vi samlat svaren på de frågor ni mäklare har ställt den senaste tiden. Dokumentet tillsammans med årsredovisning, stämmoprotokoll och skriften Värt att veta bör kunna hjälpa dig i ditt arbete.

Stadgar

Stadgar BRF Friheten

Bostadsrättslag

Lag om ekonomisk förening

Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll 2018

Årsredovisningar

årsredovisning 2017 del 1

årsredovisning 2017 del 2

Övriga dokument

Andra handsuthyrning information

Andrahandsupplatelse-bostadsratt blankett

Råd och anvisningar vid renovering/ombyggnad av lägenhet

Ansökan ombyggnad av lägenhet

Ritning befintligt utförande

Ritning nytt utförande

Energideklaration Rapport

Hur går det till på en föreningsstämma?
I bifogat dokument finns en lathund till hur det går till på en föreningsstämma, till hjälp för dig som är ovan vid möten.

Radonmätningar

solel-pa-kolbacksgrand-utredning-kring-mojligheterna

Tomträttsavtal