Styrelsen

Ordförande

Harriet Holmgren (K14) 076-249 45 44

Vice ordförande

Mikael Hjälle (K19) 073-364 16 30

Sekreterare

Petronella Foultier (K14) 070-399 09 26

Ledamöter

Towe Hägg (K24) 070-690 85 98
Ronny Wallin (K20) 073-661 01 48
Pål Öiaas (K22) 070-731 47 19

Ledamot, Riksbyggen

David Isaksson 0771-860 860

Suppleanter

Peeter Mihkla (K17) 08 648 00 99
Isabella Unger (K19) 070-213 80 41
Annica Sedholm (K1) 070- 523 28 66
Marlene Söderquist Neijber (K11) 073-354 75 63

Suppleant, Riksbyggen

Leif Rundgren 08-602 36 27

 

Styrelsen sammanträder följande datum

2017

5 december

2018

23 januari, 8 februari