Styrelsen

Ordförande

Harriet Holmgren (K14)

Vice ordförande och sekreterare

Mikael Hjälle (K19)

Ledamöter

Towe Hägg (K24)
Jörgen Retsloff (K7)
Ronny Wallin (K20)
Pål Öiaas (K22)

Ledamot, Riksbyggen

David Isaksson

Suppleanter

Hilkka-Riitta Kovanen (K26)
Peeter Mihkla (K17)
Isabella Unger (K19)
Annica Sedholm (K1)
Marlene Söderquist Neijber (K11)

Suppleant, Riksbyggen

Leif Rundgren

 

Styrelsen sammanträder följande datum

2019

9/1 samt 29/1