Styrelsen

Ordförande

Harriet Holmgren (K14) 076 249 45 44

Vice ordförande och sekreterare

Mikael Hjälle (K19) 073 364 16 30

Ledamöter

Towe Hägg (K24) 070 690 85 98
Jörgen Retsloff (K7) 070 643 84 09
Ronny Wallin (K20) 073 661 01 48
Pål Öiaas (K22) 070 731 47 19

Ledamot, Riksbyggen

David Isaksson 08 602 36 99

Suppleanter

Hilkka-Riitta Kovanen (K26) 070 359 00 94
Peeter Mihkla (K17) 070 879 26 67
Isabella Unger (K19) 070 213 80 41
Marlene Söderquist Neijber (K11) 070 344 42 55
Albin Prior (K17) 076 709 05 09
Malin Hökby (K28) 070 849 46 63

Suppleant, Riksbyggen

Freja Ström 08 602 36 85

Kontaktvägar till styrelsen

Kontakta styrelsen för t ex förslag eller synpunkter på hur föreningen sköts eller kan utvecklas. Du når oss genom brev via det brevinkast som finns till vänster om expeditionsdörren eller genom e-post på följande adress info@brffriheten.se

Styrelsen sammanträder följande datum

 

2020

14/1, 11/2