Expedition – vicevärd

LekplatsenExpeditionen finns på Kolbäcksgränd 8A (samma ingång som föreningslokalen). Vår vicevärd, Thomas Adermark, har expeditionstid torsdagar kl. 19–20. Tfn 08-39 61 25.

Meddelande till vicevärden och styrelsen kan läggas i brevlådan vid ingången till expeditionen.

Du kan också skicka e-post till vicevärden på vicevard@brffriheten.se. OBS att detta ej är för felanmälan! Vicevärden hanterar framför allt frågor som rör lokaler, p-platser och garage.

Läs mer om hur du gör en felanmälan

Vill du nå styrelsen för t ex förslag eller synpunkter på hur föreningen sköts eller kan utvecklas, maila istället info@brffriheten.se eller kontakt någon i styrelsen direkt. Kontaktuppgifter hittar du här eller på anslagstavlan i porten.

Kontaktuppgifter till styrelsen