Ekonomisk och teknisk förvaltning

Riksbyggen ansvarar för ekonomisk och teknisk förvaltning, samt trädgårdsskötsel.

Tfn (växel) 0771-860860, postadress Box 9051, 102 71 Stockholm

Teknisk förvaltning: Leif Rundberg 08-602 36 27

Hyresadministration: tfn 0771-860 860

 

Revisorer

Ordinarie

Clarence Kopparberg  (K14)

Suppleant

Dan Andersson (K28)