Avgiftshöjning
10 november, 2019
Styrelsens information Augusti
29 augusti, 2020

Kallelse till årstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Brf Frihetens medlemmar kallas till årsstämma i Bagarmossens Folkets Hus Lillåvägen 44, Stora salen

Onsdag 2020-02-19

Registrering från kl 18.30 Stämman öppnar kl 19.00

Ta med årsredovisningen som du fått i din brevlåda! Där finns även dagordningen.

Dagordning enligt stadgarna §59.

Följande tre propositioner från styrelsen samt sju motioner från medlemmarna kommer att behandlas på årsmötet:

Propositioner:

  • Bokningssystem för tvättstugor
  • Utökad cykelparkering
  • Cykelpoolen

Motioner från medlemmar:

  • Utökad cykelparkering
  • Elladningsstolpar
  •  Solpaneler
  • Värdskap för bikupa
  •  Försämringar
  • Höjda hyror kontra dyra åtgärder på Kolbäcksgränd
  •  Solel

Efter den formella delen av stämman följer en allmän frågestund till styrelsen – välkommen med dina frågor och eventuella synpunkter!

Motionerna i sin helhet med styrelsens svar läggs ut senast 10/2 utanför expeditionen. De kan också beställas via mail på info@brffriheten.se  Även valberedningens förslag på ny styrelse kommer att finnas utanför expeditionen.

Årsmötet är både en summering av verksamhetsåret som gått och ett avstamp för det nya verksamhetsåret. Ditt deltagande i stämman är viktigt för en levande, demokratisk bostadsrättsförening.