Styrelsens information januari
10 januari, 2019
Tvättstugan K33 är öppen
4 februari, 2019

Informationsbrev till berörda medlemmar är utdelade av styrelsen

Styrelsen har nu delat ut ett informationsbrev till de medlemmar som bor i de lägenheter som inte blev godkända vid den senaste obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i låghusen.

De flesta anmärkningar handlar om att en tryckande fläkt är ansluten eller att ventilationen inte fungerar tillfredställande. Det går inte att i ett informationsbrev vara så specifik att alla berörda får den informationen som de behöver för att kunna åtgärda aktuella anmärkningar i varje enskild lägenhet.

Därför finns det kontaktuppgifter till det företag som gjort undersökningen i brevet. Ta kontakt med företaget för att få ta del av de anmärkningar som finns antecknat om din lägenhet. De har även möjlighet att lämna ett kostnadsförslag till dig för att åtgärda anmärkningarna för din lägenhet. Du kan självklart välja att göra det själv eller låta något annat företag åtgärda anmärkningarna.

Vill du ha kontakt med styrelsen använder du de kontaktvägar som finns i informationsbrevet.