Kallelse till årsstämma
4 februari, 2018
Styrelsens information mars
12 mars, 2018

Grannsamverkans information

Lokalpolisområde Globen har skickat följande statistik angående inbrott under årets två första månader.  De har även skickat med en mer allmän information.

Grannsamverkan februari

INBROTTEN INOM LPO GLOBEN FEBRUARI MED JÄMFÖRELSE TIDIGARE ÅR

INBROTTEN INOM LPO GLOBEN JANUARI OCH FEBRUARI MED JÄMFÖRELSE TIDIGARE ÅR