Fastighetsskötsel och felanmälan

Fastighetsskötsel

CykelFastighetsskötseln utförs av Fastighetsägarna Stockholm AB. Ordinarie fastighetsskötare är Thomas Andersson.

Felanmälan

Görs på telefon 08 617 76 00, telefontid måndag–torsdag 07.00–16.00 och fredag 07.00-15.00. Du kan också felanmäla via e-post till: felanmalan@fastighetsagarna.se

Tänk på att det är du själv som ansvarar för de flesta åtgärder som behöver göras i din lägenhet.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden som inträffar utanför normal arbetstid och som kräver omedelbar åtgärd. Informera någon i styrelsen innan du kontaktar Jourmontör, tfn 08-657 64 65.

Vid strömavbrott kontakta i första hand någon i styrelsen.

Vid fel på hissen kontakta i första hand Fastighetsägarna tfn 08-617 76 00. Vid akut behov av hjälp ring Otis 0200-21 21 11. I hissen finns direktkopplad larmtelefon till hissjour.

 

Pågående arbete på gränden

Här erbjuds de företag som arbetar med större projekt för föreningen att lägga ut den information som sätts upp i portar eller läggs i brevinkasten.

 

BALKONGRENOVERING under vår och sommar 2021.

Några av låghusens balkonger har fått sprickor som måste tätas för att undvika framtida skador. Sprickorna påverkar inte hur mycket vikt balkongerna tål.

Arbetet berör golvytan på hela balkongen, det betyder att du behöver ta bort eventuella golvtrallar, bänkar, bord, krukor och annat. Balkongen måste alltså vara helt tom. Vi kommer ha en sopcontainer tillgänglig i en begränsad tid för uttjänt trall och annat bråte från din balkong.

Arbetet sker inifrån. Du behöver lämna tillträde till lägenheten, och hela vägen från tamburdörr till balkongdörr. Entreprenören kommer att täcka de golvytorna invändigt som berörs.

Vi räknar med att arbetet ska pågå mellan början av maj och början av september. Varje lägenhet kommer dock bara beröras i 2-3 dagar. Hålltider kan påverkas av väderförhållanden.

Information om tillträde till just din lägenhet får du i brevlådan 2-3 veckor i förväg.

Tider:

Renoveringen är i gång här nedan hittar du tidplanen för det vidare arbetet.

Som tidigare uppmärksammats kan tiderna komma att ändras beroende på vädret.

11 juni  portarna 9–21

18 juni  portarna 23–33

28 juni  portarna 16–22

12 juli   semesteruppehåll till

9 augusti           portarna 6–12

16 augusti         portarna 24–36

30 augusti         port 14

Vi har inte möjlighet att bestämma individuella tider – kan du inte vara hemma måste du lämna nycklar till vicevärden. Du får tillbaks dina nycklar när arbetet är klart i hela huslängan.

FRÅGOR OCH SVAR

Varför?
Små sprickor i golven gör att vatten tränger in i betongen och när det fryser på vintern blir sprickorna större, mer vatten kan komma in och när det fryser igen blir sprickorna större och mer vatten…..

När vatten har tagit sig in i betongen finns det risk att armeringen som håller betongen på platsbörjar rosta, och om det sker bryts konstruktionen ner och vi måste byta balkonger i förtid.

Dessutom sipprar vattnet in i fasaden och förstör denna. Om du går en rond på gränden och tittar på balkongerna underifrån ser du snart balkonger där detta har hänt.

Varför alla balkongerna?
Sprickorna är i många fall väldigt små och är svåra att upptäcka, och dom har uppstått gradvis under flera år. Vi är därför inte riktigt säkra på omfånget av skadorna. För att undvika många perioder med arbete och för att stoppa förfallet har vi tänkt att det är bättre att göra alla på en gång.

Varför just nu som det blir sommar?
För att det blir sommar. Metoden vi fått rekommenderat kräver att det är över en viss temperatur. Sen måste betongplattan vara helt torr för att beläggningen skall få fäste.

När börjar det?
Just nu ser det ut till att starten blir i mitten av maj. Vi börjar troligen med portarna 1 till 7. I nuläget är det svårt att säga hur lång tid det kommer att ta, arbetet är beroende av torrt väder.

På anslagstavlan vid expeditionen kommer det finnas detaljerad information om metod, tidplaner och annat.

Skriv gärna en rad till info@brffriheten.se eller besök vicevärden Thomas som har expeditionen öppen på torsdagar mellan klockan 19–20.