Fastighetsskötsel och felanmälan

Fastighetsskötsel

CykelFastighetsskötseln utförs av Fastighetsägarna Stockholm AB. Ordinarie fastighetsskötare är Thomas Andersson.

Felanmälan

Görs på telefon 08 617 76 00, telefontid måndag–torsdag 07.00–16.00 och fredag 07.00-15.00. Du kan också felanmäla via e-post till: felanmalan@fastighetsagarna.se

Tänk på att det är du själv som ansvarar för de flesta åtgärder som behöver göras i din lägenhet.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden som inträffar utanför normal arbetstid och som kräver omedelbar åtgärd. Informera någon i styrelsen innan du kontaktar Jourmontör, tfn 08-657 64 65.

Vid strömavbrott kontakta i första hand någon i styrelsen.

Vid fel på hissen kontakta i första hand Fastighetsägarna tfn 08-617 76 00. Vid akut behov av hjälp ring Otis 0200-21 21 11. I hissen finns direktkopplad larmtelefon till hissjour.

 

Pågående arbete på gränden

Här erbjuds de företag som arbetar med större projekt för föreningen att lägga ut den information som sätts upp i portar eller läggs i brevinkasten.